destek

Destekler – Bölüm 2: Kuruluş Aşaması Destekleri

Dizinin bir önceki yazısında firmamızı nerede kurmak istediğimize karar verdiğimize göre sıra fikrimizi prototipe daha sonra da prototipimizi ürüne dönüştüreceğimiz süreçte destek alacağımız programı belirlemeye geliyor. Burada en önemli konular; projemize ve ihtiyaçlarımıza uygun programı seçmek ve bunu yaparken hayalperest olmamak. Destek programlarında verilen hibeler bireysel olarak düşünüldüğünde yüksek gözükebilir. Ancak söz konusu bir firma olduğunda giderlerimiz çok daha fazla olacaktır ve sadece bu desteklere dayanan bir nakit akışı planı firmamızı çok kısa süre içerisinde batırabilir. Unutmamalıyız ki; bu programlar sadece bizi desteklemek için varlar. Finansman ihtiyacımızın tamamını bu programlardan karşılamamız hiçbir zaman mümkün olmayacaktır.

KOSGEB Girişimcilik Destek Programı

Girişimcilik Destek Programı kapsamında KOSGEB, girişimcilere 30.000TL’si geri ödemesiz, 70.000TL’si geri ödemeli olmak üzere toplamda 100.000TL’nin %60’ı oranında destek veriyor. Bu destekten KOSGEB tarafından verilen girişimcilik eğitimini tamamlamış ve şirketini son 2 yıl içinde kurmuş girişimciler faydalanabiliyor.

KOSGEB bu süreçte genel giderler (ofis kirası, muhasebe vb.) de dahil olmak üzere şirketimizin gider kalemlerinin bir çoğunu destek kapsamına alıyor. Hatta genel giderleri destekleyen tek destek programı olduğunu söylesek sanırım yanlış olmaz.

Programla ilgili temel bilgilere buradan, programın uygulama esaslarına ise; buradan erişebilirsiniz.

KOSGEB’in herhangi bir desteğinden faydalanırken sürecin TÜBİTAK’a göre daha basit işlediğini söylemek mümkün. Ancak maalesef KOSGEB ödeme tarihleri konusunda pek net olmayan bir kurum. Çoğu zaman ödemeleriniz gecikebiliyor. Bu gecikmeler bazen aylar sürebiliyor. Bu nedenle nakit akışımızı planlarken KOSGEB’in ödeme takvimindeki gecikmeleri de hesaba katmamız ve hatta daha da doğrusu KOSGEB’den yapılacak ödemenin tarihine bel bağlamamamız gerekiyor.

TÜBİTAK 1512 – Girişimcilik Aşamalı Destek Programı

Yakın zamana kadar Sanayi Bakanlığı tarafından verilen Teknogirişim Sermaye Desteğinin Tübitak 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek programıyla birleştirilmesi sonucu ortaya çıkartılmış bir programdır. Program kapsamında projeler ikinci aşamada maksimum 100.000TL geri ödemesiz ve %100 oranında, üçüncü aşamada ise maksimum 550.000TL %75 oranında geri ödemesiz olarak destekleniyor. Programın aşamalarını burada yer alan diyagramdan görebilirsiniz.

Programın ikinci aşamasında ödemeler, eskiden Teknogirişim Sermaye Desteğinde olduğu gibi proje planımızda belirlediğimiz ihtiyaçlarımıza uygun şekilde taksitler halinde gerçekleşiyor. Bu aşamada önce parayı alıp, kullanıp, daha sonra faturaları ve proje dönem raporumuzu teslim ediyoruz. Dönem raporumuz onaylandıktan sonra bir sonraki ödeme gerçekleşiyor. Sürecin bu aşamada ön ödemeli olarak işliyor oluşu bizim için işi bir hayli rahatlatıyor.

Ancak üçüncü aşamada durum tersine dönüyor. Bu aşamada daha sonra inceleyeceğimiz TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programında ve aslında diğer birçok destekte olduğu gibi; 6 aylık dönemler halinde biz önce harcamalarımızı yapıyor, dönem raporumuzu ve faturalarımızı teslim ediyoruz. TÜBİTAK tarafından görevlendirilen hakemler dönem raporumuz doğrultusunda projemizi denetledikten sonra uygun görülen kalemlerin %75’i oranında ödeme yapılıyor. Kaba bir hesapla bir dönemin başında yapılan bir harcamanın ödemesinin gelmesi yaklaşık olarak 9 ay sürüyor. TÜBİTAK desteğin ilk döneminde girişimcilerin zorlanabileceğini öngörerek proje tutarının %25’ini geçmemek suretiyle ön ödeme seçeneği sunuyor. Ancak bunun için proje tutarının %25’i oranında teminat mektubu vermemiz gerekiyor. Teminat mektubu almak için bankaların yollarını aşındırmak ve bankaya bu hizmeti karşılığında ödeme yapmak ise bize kalıyor.

KOSGEB’in aksine, TÜBİTAK tarafından yapılan ödemeler genellikle zamanında gerçekleştiriliyor. Süreç uzun ve zahmetli olsa da ödemelerin zamanında yapılıyor olması nakit akışımızı önceden planlamamızı mümkün kılıyor. Buna karşılık KOSGEB tarafından desteklenen AR&GE faaliyetleriyle direkt olarak ilgili olmayan giderler (kira, muhasebe, elektrik vb.) TÜBİTAK tarafından destek kapsamı dışında bırakılıyor.

Bu programa başvururken unutmamamız gereken şey; bu programın oyun geliştirme özelinde bir program olmadığıdır. Programın temel amacı ülkemizdeki AR&GE faaliyetlerinin geliştirilmesidir. Dolayısıyla önereceğimiz projemizde AR&GE niteliği aranacaktır. TÜBİTAK tarafından oyunların desteklenmediğine dair bazı söylentileri sık sık duymaktayız. Ancak bu söylentilerin temel nedeni; sanılanın aksine oyunların TÜBİTAK tarafından desteklenmemesi değil, sunulan oyun projelerinin birçoğunda AR&GE niteliği olmaması veya bu niteliklerin doğru anlatılmamasıdır. AR&GE niteliği taşıyan ve bunun doğru şekilde anlatıldığı oyun projeler TÜBİTAK tarafından desteklenmektedir ve bunun çeşitli örnekleri de mevcuttur.

Programla ilgili detaylı bilgiye buradan, programın uygulama esaslarına ise buradan erişilebilirsiniz.

Böylelikle “Oyun Sektörüne Yönelik Devlet Destekleri” yazı dizimizin ikinci bölümünü de tamamlamış oluyoruz. Bir sonraki bölümde girişimimizi büyütmeye çalışacağımız Gelişme Evresine uygun destek programlarını inceleyeceğiz.

Destekler – Bölüm 2: Kuruluş Aşaması Destekleri” Hakkındaki Görüşler

  1. Pingback: Ayrıcalıklı Bölgeler ve Kuluçka Merkezleri

Bir Cevap Yazın