Tanım

GitHub: https://github.com/yasirkula

LinkedIn: http://tr.linkedin.com/pub/s%C3%BCleyman-yasir-kula/58/b78/89b

Tercih ettiğim oyun motoru: Unity3D

Tercih ettiğim programlama dilleri: C++, Java, C# (a.k.a. Nesne Yönelimli diller)

Eğitim

Bilkent University

2012/2017 Computer Science